Kódy moudrosti
9dílný online kurz

Najdi spolu s Greggem Bradenem klíč k léčivým schopnostem svého srdce a přeprogramuj svou mysl

Gregg Braden

Začni se v životě řídit moudrostí svého srdce & manifestační silou mysli!

Moudrost předků
Rozpomeň se na léčivou, povzbudivou a posilující moudrost, kterou nám předali naši předci.

Mocné meditace
Využij při vedených meditacích kódy moudrosti a změň svůj emoční stav na přání.

Koherence srdce a mozku
Spoj se s moudrostí svého srdce, nech se naplnit tvořivostí a začni manifestovat to, po čem toužíš.

Pozorovat svět kolem nás s očekáváním, že něco uvidíme, je samo o sobě tvůrčím aktem. Když očekáváme, že bude na co se dívat, vědomí nám vždycky do pole dá něco k vidění.

– Gregg Braden

Pokud toužíš…

  • Překonat emoční bolest způsobenou hněvem nebo zármutkem.
  • Najít jistotu, když jsi na pochybách.
  • Cítit ochranu a podporu tváří v tvář výzvě.
  • Přemoci vztek a nalézt odpuštění.
  • Naslouchat srdci a najít svůj skutečný smysl.
  • Vytvořit si život, který odráží tvůj vnitřní potenciál.

Je čas si do srdce vtisknout moudrá slova, změnit tak svůj emoční stav a vytvořit si novou realitu.

Jen omezenou dobu můžeš kurz získat za výjimečnou cenu!

 

Pouze 159 €

místo 499 €

 

… a neomezený přístup je tvůj!

 

A jestli nemůžeš zaplatit najednou, máš možnost kurz uhradit ve 4 nízkých splátkách!

Kódy moudrosti jsou přesné, mocné a přirozeně promlouvají k naší podstatě! Používejte je!

Lisa R.

Líbil se mi Greggův akademický přístup k historické moudrosti. Jeho návod, jak čelit životním ztrátám, mi pomohl se lépe vyrovnat s mými ztrátami. Ať vaše srdce najde uzdravení v tom, co nabízí srdce Greggovo.

David B.

Lépe jsem pochopila sebe samu a svá přesvědčení. Vnímám, že mě to duchovně posílilo.

Nancy V.

Co tě čeká…

Objev sílu neurolingvistiky

Seznam se s nejnovějším vědeckým výzkumem jazyka
a objev, jak ti určitá slova mohou svou mocí
usnadnit tvorbu tvé nové reality.

Nauč se používat starodávné kódy moudrosti

Osvoj si časem prověřenou techniku, díky níž ti budou kódy moudrosti sloužit v životě stejně,
jako kdysi sloužily našim předkům.

Obnov praxi svých předků

Vytvoř si v srdci prostor, do něhož pozveš slova z minulosti, aby ti sloužila v přítomnosti. Uchop starobylou moudrost inteligencí srdce.

Změň svůj emoční stav na přání

V náročných chvílích můžeš využít jakýkoli kód moudrosti, který tě přitáhne nebo který bude nejvíce odpovídat povaze dané výzvy, a změnit tak na počkání své emoční rozpoložení.

Spoj se s moudrostí srdce

Nauč se, jak si kódy moudrosti přizvat na pomoc, aby ti pomohly naslouchat tvému srdci a zvítězit i nad tou největší životní výzvou.

Manifestuj svá přání

Zjisti, jak se vymanit z hodnocení své mysli, soustředit se na moudrost srdce a vytvářet tak realitu, kterou chceš prožívat.

Kódy moudrosti mi poskytly nový pohled na to, co jsme se učili z textů významných, intuitivních a vědomých lidí, kteří žili a sdíleli dlouho před námi. Pochopil jsem, že jejich slova obsahují cenné vedení a vhledy, které lidstvo potřebuje, aby mohlo udělat další kroky k novému a mnohem lepšímu světu.

Howard Martin
spoluzakladatel & viceprezident organizace HeartMath Institute

Zajisti si své místo v tomto mimořádném kurzu! Začínáme za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

ILLUMINATE Greggovi Bradenovi v roce 2019 udělil cenu pro vědomé vizionáře za jeho přínos a neúnavnou snahu propojovat vědu, spiritualitu a lidský potenciál, za představování průlomových myšlenek a nových způsobů bytí a za to, že své osvícené objevy šíří tak mocným prostředkem, jako je vyprávění příběhů.

Danette Wolpert, ILLUMINATE

Komu je tento kurz určený?

Pokud chceš začít žít v souladu se svým pravým já a svým skutečným posláním, tento kurz je právě pro tebe.

Často se snažíme životní výzvy vyřešit hlavou. Ta nás však v životě zavane směrem, který nám dává smysl jen

krátkodobě a mnohdy nás odvede od našich skutečných tužeb.

Cílem tohoto kurzu je podpořit tě, aby ses inspiroval dávnou moudrostí a naučil se, jak naslouchat svému srdci a

napojit se na kolektivní vědomí. Tak se ti projasní mysl, protože už nebude zastřená žádným posuzováním.

Co tě čeká
v 9dílném kurzu Kódy moudrosti

Gregg ti v tomto kurzu názorně ukáže, jak Kódy moudrosti používat, umožní ti do hloubky porozumět jednotlivým kódům a předá ti praktická cvičení, která ti pomohou si každý kód osvojit natolik, že ho budeš moci kdykoli využít.

Nejlepší na tom je, že jsme ke kurzu vytvořili speciální bonusový balíček zahrnující pestrou škálu bonusů od léčení zvukem až po šamanské rituály, díky kterému budeš moci svou spirituální výbavu rozšířit o další nástroje!

Lekce 1: Síla slov

Seznam se prostřednictvím vědeckého výzkumu se silou lingvistiky a zjisti, jakou mají slova moc měnit realitu, kterou prožíváme.

Lekce 2 - Jak kódy moudrosti používat

Nauč se, jak používat kódy moudrosti, které nám předali naši předci.

V této lekci najdeš také názorné ukázky a vedení a praxi koherence srdce a mozku. 

Lekce 3 - Kód moudrosti pro vnitřní sílu

Seznam se s historií, významem a praktickým využitím tohoto kódu moudrosti, který ti pomůže spojit se s tvou vnitřní silou.

Lekce 4 - Kód moudrosti pro překonání ztráty

V této lekci se dozvíš kód moudrosti pro překonání ztráty. Gregg tě naučí ho používat a také ti prozradí více o jeho historickém původu a významu.

Lekce 5 - Kód moudrosti pro překonání strachu

Osvoj si tento kód moudrosti, který ti pomůže si poradit se strachem. Seznámíš se také s tím, odkud pochází a jaký je jeho smysl.

Lekce 6 - Kód moudrosti pro ochranu

Tento kód moudrosti můžeš využít, kdykoli budeš potřebovat ochranu. Gregg ti bude vyprávět o jeho původu a významu a naučí tě ho používat v praxi.

Lekce 7 - Kód moudrosti pro lásku

Seznam se s kódem moudrosti pro lásku, jeho původem a významem a nauč se ho uplatňovat v praxi.

Lekce 8 - Síla podobenství

Podobenství jsou mocným nástrojem, který odpradávna slouží k předávání moudrosti z generace na generaci a může ovlivnit naši vlastní biologii.

V této lekci se dozvíš, jak znovu najít a integrovat ztracené části sama sebe. 

Lekce 9 - Kódy moci

Odhal, jaký je tvůj vztah s polem, které všechno propojuje.

Tato lekce obsahuje kódy moci, díky nimž budeš moci znovu zaujmout své místo jako součást pole.

Rozšiřující bonusy pro ještě silnější zážitek z kurzu

Exkluzivní bonusy ti zajistí jedinečný zážitek:

Co kurz obsahuje:

 

Hodnota:

 

Tvůj 9dílný online kurz

Dostaň se přímo k jádru největších životních výzev prostřednictvím dávných podobenství, která mají moc ti pomoci se uzdravit, odpouštět a rozkrýt nejhlubší tajemství života. Během lekcí odhalíš historii a význam dávných Kódů moudrosti a díky vedeným meditacím si je vtiskneš do podvědomí. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.

499 €

 

Tvůj praktický pracovní sešit ke kurzu

Kompletní pracovní sešit tě doprovodí na tvé cestě za poznáním. Ucelený soubor nabitý doplňujícími informacemi, cvičeními a souhrny.

57 €

 

Tvoje audiokniha ke stažení

Stáhni si všechny audionahrávky kurzu a poslouchej kurz, kdykoli a kdekoli se ti hodí!

47 €

 

 

Alberto Villoldo – Uvolnění spirituální zátěže

Vejdi do světa šamanské moudrosti a nauč se od lékařského antropologa Alberta Villolda, jak opustit stav částice a vstoupit do stavu pole, abys mohl vyčistit otisky traumat. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky. 

 

67 €

 

 

Marcela Lobos – Spojení s božským ženstvím​

Marcela je léčitelkou, které se dostalo zasvěcení do amazonských a andských léčitelských a duchovních tradic. Předává nám moudrost, díky níž se můžeme spojit s božským ženstvím. Tento bonus obsahuje mocný obřad na propuštění strachu a bolesti z lůna pro vyléčení našeho vnitřního ženství. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.

 

97 €

 

Andreas Goldemann – Intuitivní léčení zvukem​

Zaposlouchej se do intuitivního léčení zvukem, při kterém ti světoznámý intuitivec Andreas dodá sílu, aby ses chopil zodpovědnosti své duše. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.

97 €

 

Bonusová lekce Gregga Bradena: Probuď své emoce na přání

Působivá bonusová lekce, ve které nás Gregg provede nejnovějšími vědeckými objevy, jež se prolínají s moudrostí starodávných tradic. Dozvíš se, jak sám regulovat své emoce, imunitní reakci a svou vnitřní sílu. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.

49 €

 

Bonusová lekce Gregga Bradena: Kdo jsme?

V této exkluzivní přednášce, která zpochybňuje tradiční pojetí evoluce, odhalíš, kým skutečně jsi. A možná zjistíš, že jsi ještě silnější a mnohem více spojený se svým pravým já a světem, než kdy tebe – a dokonce i vědce – napadlo! Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.

49 €

 

Greggův exkluzivní 4dílný úvodní kurz: Předurčeni vzkvétat​

Proč je všechno, co nás kdy o naší historii a vztahu se světem učili, ve skutečnosti omyl? Zapomeň své dosavadní znalosti a nauč se, jak při každodenním rozhodování nepoužívat uvažující mysl, ale srdce. Dostupné s českým dabingem a v původním znění s českými titulky.

59 €

 

Odpovědi na tvé otázky

Rozšiř si své vědomosti a zhlédni dva videozáznamy, ve kterých Gregg odpovídá na otázky účastníků kurzu týkající se jeho učení a teorií! Obě videa jsou dostupná v původním znění s českými titulky.

67 €

Balíček praxe srdeční koherence

Prohlub své znalosti srdeční koherence a pozvedni svou praxi koherence srdce a mozku o další úroveň díky této třídílné sérii a audiomeditaci spoluzakladatele a viceprezidenta organizace HeartMath Institute Howarda Martina. Meditace je dostupná s českým dabingem a v původním znění, série v původním znění s českými titulky.

97 €

 

Jen omezenou dobu za výjimečnou cenu!

 

Pouze 159 €

místo 499 €

 

… a neomezený přístup je tvůj!

 

A jestli nemůžeš zaplatit najednou, máš možnost kurz uhradit ve 4 jednoduchých splátkách!

Tvůj rozpočet tě nezastaví!

Nyní můžeš kurz uhradit ve 4 nízkých splátkách po 40 €!

Váháš, zda je kurz pro tebe ten pravý?
Vyzkoušej si ho!

Obsah tohoto kurzu má moc ti dlouhodobě zlepšit život. Společně se krok za krokem naučíme žít ve vnitřním klidu, otevřít své srdce a nechat se nést proudem života.

Garantujeme ti možnost si kurz bez rizika vyzkoušet a seznámit se s ním. Pokud ti kurz nesedne, do 14 dnů od jeho zakoupení nás můžeš požádat o vrácení peněz a my ti vrátíme celou částku!

Gregg Braden

Gregg Braden je pětinásobný nejprodávanější autor deníku New York Times, vědec a pedagog.

Je mezinárodně uznávaným průkopníkem nově vznikajícího paradigmatu, které propojuje vědu, sociální politiku a lidský potenciál. Gregg se v posledních sedmi letech pravidelně objevuje na seznamu 100 spirituálně nejvlivnějších osobností současnosti, který každoročně vydává britský časopis Watkins.

Jeho výzkum ho zavedl do odlehlých klášterů a chrámů z dob dávno minulých. Vzdělání a profese geologa a vesmírného inženýra mu umožňují překlenout propast mezi starodávnou moudrostí a moderní vědou.